}); umeshughade

Saturday, June 30, 2018

Best handwriting practice with demo app

Best handwriting practice with demo app

No. 1 Application to practice the forth skill of Language, the writing skill.
This app supports the students and even the elder people who need proper practice of writing skill.


It's a e-learning app, that needs no monitoring and personal guidance.

This app itself is a online teacher for you.

*Features*
1. Once installed, it works offline.
2. Needs very less memory space.
3. Very handy app.
4. Has a demo of stroke practice.
5. Has a demo of the way we must write both capital and small letters.
6. There is a dedicated screen below each section to practice strokes and writing skill.
7. Just shake your mobile slightly to clear the practice done by you.
8. There is also a dedicated section to practice free hand drawing.

For any support and help, please contact Mr. Dipak Tanaji Dawar or visit youtube channel *edudeep*.

Click Here for download       

Friday, June 29, 2018

Best Educational Apps


S.R.App NameDownload Link
1
Marathi Runner Game
2
Marathi Kids First School
3
Marathi School Rhymes Std 2
4
Marathi School Rhymes Std 
5
Marathi School Rhymes Std 4
6
Word Search Marathi
7
Best Handwriting Practice App

Tuesday, March 20, 2018

द्वितीय सत्र परीक्षा २०१७ - १८ नमुना पेपर


स्वनिर्मित द्वितीय सत्र परीक्षा २०१७ - १८ नमुना पेपर लवकरच उपलब्ध केले जातील.


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत नवीन नमुन्या प्रमाणे श्री.मच्छिंद्र कदम सर व गोरक्षनाथ रोकडे सर अहमदनगर यांनी बनवलेले संकलित मूल्यमापन सत्र २ चे नमुना पेपर डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.


Wednesday, January 24, 2018

अकारिक चाचणी क्रमांक 2 (सन 2018)

प्रतीक्षा संपली.

अकारिक चाचणी क्रमांक 2  सन (2018) चे नमुना प्रश्नसंच डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध केले आहेत.
 खालील इमेजवर क्लिक करा व पहिली ते सातवी पर्यंतचे नमुना पेपर डाउनलोड करा.

Sunday, December 24, 2017

शाळासिद्धी नमुना रेकॉर्ड फाईल

शाळासिद्धी - क्षेत्रनिहाय शालेय रेकॉर्ड / फाईल्स कोणत्या व कशा  असाव्यात याचा नमुना  

हा एक नमुना आहे, या प्रमाणे  राहिलेले उपक्रम / बाबी / मुद्दे घेऊन आपले शालेय रेकॉर्ड तयार करावे.


सदर फाईल डाउनलोड करून अन्यत्र share करू नये किंवा करण्याचा प्रयत्न करू नये.

Friday, December 22, 2017

शैक्षणिक सहलीसाठी उपयोगी फॉरमॅट

शैक्षणिक सहल नेण्यासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे व अर्ज एकाच PDF फाईल मध्ये उपलब्ध केले आहेत.
काय आहे PDF मध्ये???
1) एस टी महामंडळला करावयाचा अर्ज 
2) गटशिक्षणअधिकारी यांना करावयाचा परवानगी अर्ज 
3) पालकाकडून घ्यावयाचे संमतीपत्र 
4) पालक व विद्यार्थी यांना द्यावयच्या सूचना पत्र 
5) विद्यार्थी यादी 
6) खर्च हिशोब साठी फॉरमॅट

असे उपयुक्त pdf डाउनलोड करण्यासाठी खालील इमेजवर क्लिक करा.

Thursday, December 21, 2017

Marathi Kids First School App

Cover art
आमचे मित्र अमोल हंकारे सर, सांगली यांनी  खूप मेहनतीने विद्यार्थ्यांना उपयुक्त असे app डेव्हलप केले आहे. 
app ची वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे -

-Marathi Alphabets.
-Trace And Learn Marathi Mulkshare .
-Trace And Learn Marathi Numbers.
-Marathi Months.
- Months in Marathi
-Week days in Marathi
- Fruits In Marathi
-Animals in Marathi
-Marathi Numbers.

असे आपल्या पाल्यांना व विद्यार्थ्यांना उपयुक्त असे App डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.  
Image result for gif buttons