}); umeshughade: आपसी आंतरजिल्हा बदली बाबत

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

Sunday, February 26, 2017

आपसी आंतरजिल्हा बदली बाबत

आपसी आंतरजिल्हा बदली बाबतची माहिती भरण्यासाठी व राज्य भरातून कोणत्याही जिल्ह्यात जाण्यासाठी (आपसी आंतरजिल्हा बदलीसाठी) आपसी उमेद्वार/प्रतिनिधी शोधण्यासाठी पेज तयार केले आहे.
आपसी आंतरजिल्हा बदली पेजवर जाण्यासाठी खालील इमेज वर क्लिक करा.
http://www.umeshughade.in/p/blog-page_68.html


No comments:

Post a Comment