}); umeshughade: March 2017

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

Friday, March 24, 2017

संकलित मूल्यमापन सत्र २

संकलित मूल्यमापन सत्र २ (२०१७)  च्या नमुना प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध  करण्यात आल्या आहेत.
http://www.umeshughade.in/p/blog-page_76.html
 

Wednesday, March 1, 2017

शाळासिद्धी - संपूर्ण माहिती

शाळासिद्धी - 
संपूर्ण माहिती

http://www.umeshughade.in/p/blog-page_43.html