}); umeshughade: Techno Info

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

Sunday, April 2, 2017

Techno Infoतंत्रज्ञानविषयक माहिती PDF,PPT व VIDEO स्वरूपात डाउनलोड साठी उपलब्ध करण्यात आली आहे. टेक्नो मटेरिअल या पेज जाण्यासाठी खालील इमेज वर क्लिक करा.
http://www.umeshughade.in/p/techno-material_26.html

No comments:

Post a Comment