}); umeshughade: पायाभूत चाचणी गुणनोंद तक्ते

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

Wednesday, June 28, 2017

पायाभूत चाचणी गुणनोंद तक्ते


अ.क्र. वर्ग  डाउनलोड लिंक 
1
दुसरी
2
तिसरी 
3
चौथी 
4


5

6

7


1 comment:

  1. Class 5 वी ते 8वीचे गुणांकन तक्ते पाठवावेत

    ReplyDelete