}); umeshughade: 1 ते 8 चे संकलित मूल्यमापन गुणनोंद तक्ते

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

Tuesday, November 7, 2017

1 ते 8 चे संकलित मूल्यमापन गुणनोंद तक्ते

खालील लिंक वरून डाउनलोड करा.वर्ग  डाउनलोड लिंक  शेरा 
पहिली 

दुसरी 

तिसरी 

चौथी 

पाचवी 

सहावी 

सातवी 

आठवी 


No comments:

Post a Comment