}); umeshughade: शाळासिद्धी नमुना रेकॉर्ड फाईल

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

Sunday, December 24, 2017

शाळासिद्धी नमुना रेकॉर्ड फाईल

शाळासिद्धी - क्षेत्रनिहाय शालेय रेकॉर्ड / फाईल्स कोणत्या व कशा  असाव्यात याचा नमुना  

हा एक नमुना आहे, या प्रमाणे  राहिलेले उपक्रम / बाबी / मुद्दे घेऊन आपले शालेय रेकॉर्ड तयार करावे.


सदर फाईल डाउनलोड करून अन्यत्र share करू नये किंवा करण्याचा प्रयत्न करू नये.

No comments:

Post a Comment