}); umeshughade: January 2018

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

Wednesday, January 24, 2018

अकारिक चाचणी क्रमांक 2 (सन 2018)

प्रतीक्षा संपली.

अकारिक चाचणी क्रमांक 2  सन (2018) चे नमुना प्रश्नसंच डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध केले आहेत.
 खालील इमेजवर क्लिक करा व पहिली ते सातवी पर्यंतचे नमुना पेपर डाउनलोड करा.