}); umeshughade: डाउनलोड - शालेय उपयोगी

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

डाउनलोड - शालेय उपयोगी

अ.क्र. नाव    डाउनलोड लिंक
1 विविध शालेय समित्या DOWNLOAD
2 विद्यार्थी लाभाच्या विविध योजना DOWNLOAD
3 चार्ज देव घेव नमुना DOWNLOAD
4 निर्गम उतरा DOWNLOAD
5 रजा मागणी अर्ज DOWNLOAD
6 महाराष्ट्रातील विविध संवर्गनिहाय  जाती DOWNLOAD
7 सोपी व छोटी भाषणे DOWNLOAD
8 सूत्रसंचालन नमुना मार्गदर्शिका DOWNLOAD
9 शालेय अनुदान खर्च मार्गदर्शिका DOWNLOAD
10 प्रथमोपचार DOWNLOAD
11 स्वयंपाकी नेमणूक करारनामा DOWNLOAD

1 comment:

  1. एम एस वर्ड मध्ये काही पेपर व फाईल ऊपलब्ध करून द्यावी ही नम्र विनंती

    ReplyDelete