}); umeshughade: शाळासिद्धी नमुना रेकोर्ड / क्षेत्रनिहाय फाईल्स

शाळासिद्धी नमुना रेकोर्ड / क्षेत्रनिहाय फाईल्स

सदर फाईल केवळ माहितीसाठी एक नमुना आहे,कदाचित परिपूर्ण नसेल. आणखी काही मुद्दे असतील तर अवश्य कळवा,ऍड केले जातील जेेणे करून फाईल्स परिपूर्ण होतील.
सदर फाइल डाऊनलोड करून अन्यत्र SHARE करू नये.

2 comments: