}); umeshughade: आ.शि.पु.प्रस्ताव नमुना

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

आ.शि.पु.प्रस्ताव नमुना

नमस्कार मित्रानो,
आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रस्ताव  फाईल नमुना PDF FORMAT मध्ये देत आहे. तुमची स्वतःची फाईल तयार करत असताना नक्कीच उपयोग होईल.

टिप :- 
सुंदर व आकर्षक असे डिझाईन असल्याने फाईल साईझ थोडी जास्त आहे.
अ.क्र.                                    नाव                                            लिंक                
1 प्रस्ताव- मुख्य भाग DOWNLOAD
2 प्रस्ताव - शिफारश पत्रे DOWNLOAD
3

सर्वात शेवटी आपल्या विशेष कामाचे फोटो जोडावेत.

2 comments: