}); umeshughade: Lets Learn Photoshop

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

Lets Learn Photoshop


नमस्कार मित्रानो,
फोटोशॉप विषयी सुंदर व मुद्देसूद असे....
श्री.सोमनाथ गायकवाड लिखित 'फोटोशॉप लेसन PDF बुक'
 श्री.माधव शिरवळकर यांचे  'फोटोशॉप सर्वासाठी'  हे  बुक PDF स्वरुपात व इतर माहिती देत आहे.
अ.क्र नाव/वर्णन लेखकाचे नाव
1 फोटोशॉप शॉर्ट कि -        DOWNLOAD                             
2 Action श्री.सोमनाथ गायकवाड DOWNLOAD
3 फोटोशॉप लेसन 01 श्री.सोमनाथ गायकवाड DOWNLOAD
4 फोटोशॉप लेसन 02 श्री.सोमनाथ गायकवाड DOWNLOAD
5 फोटोशॉप सर्वासाठी  श्री.माधव शिरवळकर DOWNLOAD
6