}); umeshughade: इयत्ता तिसरी - व्हिडिओ

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

इयत्ता तिसरी - व्हिडिओ

नमस्कार मित्रानो,
 इयत्ता तिसरी साठी उपयुक्त असे स्वनिर्मित व्हिडिओ देत आहे. डाउनलोड करून वापरा .

अ.क्र व्हिडिओचे नाव डाउनलोड लिंक
1 भौमितिक आकृत्यांची ओळख DOWNLOAD
2 Animals / प्राणी DOWNLOAD
3 Fruits / फळे DOWNLOAD
4 Vegetables / भाज्या DOWNLOAD
5 Parts Of Body / शरीराचे अवयव DOWNLOAD
6 Our Helpers / आपले सहयोगी DOWNLOAD
7 Colours Name / ओळख रंगांची DOWNLOAD
8 Things Used By Student / विद्यार्थी वापरायच्या वस्तू DOWNLOAD
9 संख्या-एकक दशक वाचन   [NEW] DOWNLOAD
10 ओळख नाणी व नोटांची [NEW] DOWNLOAD
11 ACTION WORDS [NEW] DOWNLOAD
12

13

14

15

16

17

18

19

20

                                                               धन्यवाद