}); umeshughade: My PPT

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

My PPT

नमस्कार मित्रानो,
 इयत्ता पहिली ते चौथी साठी उपयुक्त अशी PPT देत आहे.डाउनलोड करा व वापरा.
अ.क्र. नाव लिंक
1 फक्त मुळाक्षरे [ NEW ] DOWNLOAD
2 चित्रासह मुळाक्षरे DOWNLOAD
3 साधे दोन अक्षरी  शब्द DOWNLOAD
4 साधे तीन अक्षरी  शब्द DOWNLOAD
5 साधे  चार अक्षरी  शब्द DOWNLOAD
6 काना दोन अक्षरी  शब्द DOWNLOAD
7 काना तीन  अक्षरी  शब्द DOWNLOAD
8 काना चार  अक्षरी  शब्द DOWNLOAD
9 पहिला उकार दोन अक्षरी शब्द DOWNLOAD
10 पहिला उकार तीन  अक्षरी शब्द DOWNLOAD
11 पहिला उकार चार  अक्षरी शब्द DOWNLOAD
12 एक काना एक मात्र्याचे दोन अक्षरी शब्द
13 एक काना एक मात्र्याचे तीन अक्षरी शब्द
14 एक काना एक मात्र्याचे  चारअक्षरी शब्द
15 जोडाक्षर शब्द -र पासून चे शब्द DOWNLOAD
16 जोडाक्षर शब्द- रफार युक्त शब्द DOWNLOAD
17 जोडाक्षर शब्द-इतर सर्व शब्द DOWNLOAD
18 उजळणी १ ते १०० [ NEW] DOWNLOAD
19 पहिली वेलांटी  दोन अक्षरी शब्द DOWNLOAD
20 पहिली वेलांटी  तीन  अक्षरी शब्द DOWNLOAD
21 पहिली वेलांटी  चार  अक्षरी शब्द DOWNLOAD
22 इंग्रजी वर्णमाला /Alphabates DOWNLOAD
23

24

25

26

27

28

30
                                                        धन्यवाद

2 comments: