}); umeshughade: प्रथम सत्र नमुना प्रश्नपत्रिका

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

प्रथम सत्र नमुना प्रश्नपत्रिका

डाउनलोड करा प्रथम सत्र नमुना प्रश्नपत्रिका
साभार:-श्री.हरिदास भांगरे सर
इयत्ता डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
पहिली भाषा गणित
दुसरी भाषा गणित इंग्रजीतिसरी भाषा गणित इंग्रजी प.अभ्यास


चौथी मराठी गणित इंग्रजी प.अभ्यास


पाचवी


सहावी


सातवी


आठवी
डाउनलोड करा प्रथम सत्र नमुना प्रश्नपत्रिका २०१६-१७
साभार:- 
श्री.रंजित वारे सर व इतर शिक्षक मित्र 

टिप:-
 भाषा व गणित विषयाव्यतिरिक्त इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका एकत्रित दिल्या आहेत.
इयत्ता                    डाउनलोड लिंक            
            तिसरी              DOWNLOAD
चौथी DOWNLOAD
पाचवी DOWNLOAD
सहावी DOWNLOAD
सातवी DOWNLOAD
आठवी DOWNLOAD

27 comments:

 1. Sirji Very Very Best Blog

  ReplyDelete
 2. Sirji Very Very Best Blog

  ReplyDelete
 3. सर इ. 5 वी व 6 वीच्या प्रश्नपत्रिका टाका.

  ReplyDelete
 4. सर,इ.५वी च्या प्रश्नपत्रिका टाका!

  ReplyDelete
 5. सरजी छान , 5 ते 7 च्या प्रश्नपत्रिका टाका please

  ReplyDelete
 6. सर ५वी ते ७वीच्या प्रश्नपत्रिका टाका सत्र १

  ReplyDelete
 7. सर ५वी ते ७वीच्या प्रश्नपत्रिका टाका सत्र १

  ReplyDelete
 8. सर प्रस्नपात्रिका वेळेवर मिळाल्या, त्याचा आम्हाला खूप

  ReplyDelete
 9. Sir Urdu question paper aahe ka Adel tar upload kara

  ReplyDelete
 10. sir question paper new takaa 7 std

  ReplyDelete
 11. सर
  प्रश्नपेढी उपलब्ध आहेत का ?
  नसतील तर काय करता येईल का ?
  त्याचा खूप फायदा होईल असे मला वाटते .
  धन्यवाद !

  ReplyDelete
 12. सर सेमीच्या प्रश्नपत्रिका अपलोड करा 1 ली ते ८ वी

  ReplyDelete
 13. सर 1ली ते 7वी सेमी इंग्लिश प्रश्नपत्रिका अपलोड करा

  ReplyDelete
 14. Thanks for help, Sirji. Please. Upload semi math 1to5

  ReplyDelete
 15. Thanks for help, Sirji. Please. Upload semi math 1to5

  ReplyDelete
 16. सर या वर्षी च्या प्रश्न पत्रिका प्रथम सत्र टाका

  ReplyDelete