}); umeshughade: शाळासिद्धी - ग्रेड

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

शाळासिद्धी - ग्रेड

आपल्या शाळेला शाळा सिद्धी रिपोर्टमध्ये कोणती श्रेणी प्राप्त झालेली आहे. तसेच केंद्र, तालुका व जिल्ह्यातील शाळांची श्रेणीनिहाय संख्या जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकला क्लिक करा.

यासाठी सुरवातीला


  1. राज्य
  2. जिल्हा
  3. तालुका
  4. केंद्र
  5. ग्रामपंचायत 
  6. शाळा     
या क्रमाने माहिती भरून Get Report वरती क्लिक करा व आपल्या शाळेची श्रेणी जाणून घ्या. यासाठी खालील चित्राला क्लिक करा.

http://www.shaalasiddhi.nuepa.org/Shaalasiddhi/Common/InvalidReportView#

No comments:

Post a Comment