}); umeshughade: द्वितीय सत्र २०१७ - १८ नमुना पेपर

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

द्वितीय सत्र २०१७ - १८ नमुना पेपर


पेपर डाउनलोड करण्यासाठी DOWNLOAD या शब्दावर क्लिक करा.
द्वितीय सत्र नमुना पेपर  (2017-18)
अ.क्र.इयत्ता डाउनलोड लिंक 
1
पहिली सर्व विषय 
2
दुसरी सर्व विषय
3
तिसरी सर्व विषय
4
चौथी सर्व विषय
5
पाचवी सर्व विषय

6
सहावी सर्व विषय

7
सातवी सर्व विषय

7 comments: