}); umeshughade: इयत्ता चौथी - व्हिडिओ

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

इयत्ता चौथी - व्हिडिओ


नमस्कार मित्रानो,
नमस्कार मित्रानो
  इयत्ता चौथी साठी उपयुक्त असे स्वनिर्मित व्हिडिओ देत आहे. डाउनलोड करून वापरा .

अ.क्र व्हिडिओचे नाव डाउनलोड लिंक
1 भौमितिक आकृत्यांची ओळख DOWNLOAD
2 ओळख रंगाची/ Colours Name DOWNLOAD
3 फळे / Fruits

4 प्राणी / Animals DOWNLOAD
5 भाज्या / Vegetables DOWNLOAD
6 विद्यार्थी वापरायच्या वस्तू / Things Used By Student DOWNLOAD
7 आपले सहयोगी / Our Helpers DOWNLOAD
8 ओळख नाणी व नोटांची [ NEW ] DOWNLOAD
9

10                                                              धन्यवाद