Breaking

Saturday, July 4, 2020

9:07:00 AM

Shool Banner


Make School Banner like this

Make your self school Admisson ad by using this free design
School Admission Banner

Free Editable PSD

Free PNG

WATCH VIDEO TUTORIAL

Click here to download free psd and png

8:39:00 AM

BANNERMake School Banner like this

Make your self school Admisson ad by using this free design
School Admission Banner

Free Editable PSD

Free PNG


FREE WATCH VIDEO TUTORIAL


Click Here to Download Free PSD and PNG

Monday, June 22, 2020

1:39:00 PM

Rhymes With Actionइयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंतच्या मराठी व इंग्रजी पाठ्यपुस्तकातील सर्व कविता 

Sunday, June 21, 2020

4:14:00 PM

Educational Videos Class Four

                   
नमस्कार मित्रानो,
आपल्या विद्यार्थ्यांना, मुलांना व पाल्यांना उपयुक्त होतील असे अभ्यासक्रमातील घटकावर आधारित असे  व्हिडिओ  देत आहे .व्हिडिओ पाहून मुलांचा अधिक सराव होण्यास निश्चित मदत होणार आहे. यात इयत्ता तिसरी मधील मराठी व इंग्रजी कृतियुक्त कविता, मराठी,गणित,इंग्रजी व परिसर अभ्यास इत्यादी विषयातील पाठ्यपुस्तकातील घटका प्रमाणे व्हिडिओ आहेत. सदर व्हिडिओ आपल्या पाल्यांना अवश्य दाखवा, तुम्ही पहा व इतरांना हि शेअर करा.
3:58:00 PM

Educational Videos Class Three
नमस्कार मित्रानो,
आपल्या विद्यार्थ्यांना, मुलांना व पाल्यांना उपयुक्त होतील असे अभ्यासक्रमातील घटकावर आधारित असे  व्हिडिओ  देत आहे .व्हिडिओ पाहून मुलांचा अधिक सराव होण्यास निश्चित मदत होणार आहे. यात इयत्ता तिसरी मधील मराठी व इंग्रजी कृतियुक्त कविता, मराठी,गणित,इंग्रजी व परिसर अभ्यास इत्यादी विषयातील पाठ्यपुस्तकातील घटका प्रमाणे व्हिडिओ आहेत. सदर व्हिडिओ आपल्या पाल्यांना अवश्य दाखवा, तुम्ही पहा व इतरांना हि शेअर करा.

3:29:00 PM

Educational Videos Class Two
नमस्कार मित्रानो,
आपल्या विद्यार्थ्यासाठी, मुलासाठी व पाल्यांना उपयुक्त होतील असे अभ्यासक्रमातील घटकावर आधारित असे  व्हिडिओ  देत आहे .व्हिडिओ पाहून मुलांचा अधिक सराव होण्यास निश्चित मदत होणार आहे.तुम्ही पहा व इतरांना हि शेअर करा.