Antonyms  Words English to Marathi
Antonyms Words Pdf (विरुद्धार्थी शब्द) PDF विषयी -
  • या Antonyms Words Pdf (विरुद्धार्थी शब्द) मध्ये इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या इंग्रजी पाठ्यपुस्तकातील विरुद्धार्थी शब्द समावेशित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
  • सदर Antonyms  Words Pdf  (विरुद्धार्थी शब्द) प्रिंट काढून,लॅमिनेशन करून मुलांना हाताळण्यासाठी देता येतील.
  • इंग्रजी शब्द पाठांतर,स्पेलिंग पाठांतर,योग्य उच्चार व लेखन सराव करण्यासाठी सदर Antonyms  Words Pdf  उपयुक्त आहे.
  • सदर शब्द संगणक वर टाईप केले असल्यामुळे टाईप मिस्टेक किंवाअनावधानाने काही शब्दांचा उच्चार किंवा स्पेलिंग चुकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,असे शब्द आढळून आल्यास त्यात योग्य ती दुरुस्ती करूनच विद्यार्थ्यांना हाताळण्यासाठी दयावेत.

  • Antonyms  Words Pdf (विरुद्धार्थी शब्द) बाबत आपल्या सूचना व प्रतिक्रया अवश्य कळवा.


Antonyms  Words Pdf (विरुद्धार्थी शब्द) डाउनलोड करा.

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box and comment about only post.

Previous Post Next Post