पहिली  ते आठवी विषय निहाय प्रकल्प यादी
पहिली  ते आठवी विषय निहाय प्रकल्प यादी

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करताना पूर्ण शैक्षणिक वर्षात प्रत्येक विद्यार्थ्याचा कोणत्याही एका  सत्रामध्ये  एक  प्रकल्प घेऊन प्रकल्प साधन तंत्राचा उपयोग करून मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे.

या साठी  प्रकल्प सूची आवश्यक आहे.

विषयनिहाय प्रकल्प यादी खालील प्रमाणे


प्रकल्प यादी खालील लिंक वरून डाउनलोड करता येईल.

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box and comment about only post.

Previous Post Next Post